โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เจ้าหน้าที่EN
ปกติ10 เตือนภัย10 วิกฤติ10